Tilbaka:


 
Modellgruppen arbetar...

man byggar ..

Modellcirkeln lägger spår för glatta livet och snart är bangården klar för eldragning, växelomläggare och grusning. Bilder, se nedan. Vi ser bl.a. diskussionen om hur vi ska få till den karaktäristiska svängen vid södra infarten.
Historiska cirkeln ska hjälpa till att ge oss en bild av vilka tåg som passerade Mellerud kring 1940. Ragnar Nielsen och Bo S. Carlén har fått i uppdrag att leta fram underlag för detta arbete. En djupare beskrivning av uppdraget till historiska cirkeln kan du läsa på baksidan. Vi är tacksamma för all information om detta.