Tågnummer   [5. mai 2010]
Tilbaka:

Alla tidtabellslagda tåg har ett nummer. I BJ:s tidtabell för 1944 finns tex. tåg 37 och 38 som är ett snälltåg mellan Göteborg och Mellerud. I DJ:s tidtabell finns samma tågnummer men för ett snälltåg mellan Mellerud och Kornsjö. Detta tyder på att det rör sig om kontintenttrafik mellan Oslo och Göteborg, med evt. fortsättning till/via Danmark. Varje trafikförvaltning hade ju sina tidtabeller och sina lok så därför blir det lite detektivarbete att se varifrån tågen hade sin start. Detta påverkar ju vilka vagnar som kan ha ingått. (Minns att det en gång fanns direkta vagnar mellan Mellerud och Prag). Jämna tågnummer anger norrgående tåg och alltså anger udda nummer södergående tåg. Tåg 37/38 är alltså samma tåg/förbindelse, men med olika riktningar.