Tilbaka:


 

Godstransporter på fd. DVVJ:

[12. april 2012]
Sedan ett par år har Stiftelsen DVVJ kört godstransporter på Dal Västra Värmlands Järnväg. Man hämtar i huvudsak gods i Billingsfors, både timmer från en timmerdepå och gods från Billingsfors Bruk. Dessa transporteras sedan vidare från Mellerud i ordinarie godståg.

Stationen ..
Green Cargo T44 nr. 277 med 22 vagnar från Billingsfors Bruk.
Foto H Dunbring 8/4-12

Timmertågen brukar vanligtvis vara två femtonvagnars-tåg alternativt åtta boggievagnar pga korta spårlängder. De två timmertågen brukar hämtas av VIDA:s TMZ nr: 1406.

Green Cargo T44.277 ..
Green Cargo T44 nr. 277 vid Mellerud station.
Foto webmaster 4/4-12

Lite Historik:
Dal-Västra Värmlands Järnväg startade sin trafik 1 mars 1928 mellan Arvika och Mellerud, trots många industrier utmed järnvägen gick bolaget i konkurs 1935. Driften övertogs av Bergslagernas Järnväg som trafikerade till statens övertagande 1948. Trafiken minskade alltmer och sista persontrafiken lades ner 31 Augusti 1986. Men en stiftelse bestående av Bengtsfors, Mellerud och Årjängs kommuner startade Stiftelsen DVVJ år 1987, vilket innebar bl.a sommartrafik och dressinuthyrning.