Tilbaka:


 

Kontaktledningsstolpar av trä på Dalslands Järnväg:

[28. april 2012]
Utmed Dalslands Järnväg (DJ) finnns fortfarande många kontaktlednings stolpar av trä. Och som TT-Ela skrev om 13/2-2011 så byts stolparna ut succesivt, under 2010 hann man byta ca. 100 st. för 2011 fanns pengar till ytterligare ca. 60 st. Behovet är stort då de flesta stolpar är sedan elekrifieringen 1939. Det totala antalet stolpar av trä som återstår att byta är ca. 800 st.

Enligt Henrik Törnqvist, kundtjänsthandläggare på Trafikverket kommer de att under 2012 byta ut stolpar på en sträcka av ca. 1 mil och resterande stolpar under 2014-15.

Stål och trästolpe ..
Ny och gammal stolpe ca 1 km. öster om Bäckefors
Foto H Dunbring 23/4-12

När Dalslands Järnvägar elektriferades (klart 1 okt. 1939) användes trä till kontaktledningsstolparna då krigsindustrin behövde stålet till sin tillverkning.

trästolpar ..
Gamla och nya stolpar ca. 3 km. väster om Dals-Rostock.
Foto H Dunbring 23/4-12

Andra sträckor som inte använde stål till sina kontaktlednings stolpar av olika skäl var bl.a Roslagsbanan, Mora – Borlänge, banan till Iggesunds bruk.
Dessutom finns det betongstolpar på några sträckor, Vännäs - Umeå och i närheten av Grängesberg. Allt enligt diverse ”trådar” på Järnvägshistoriskt Forum.

HD.