Tilbaka:


 

”Gärdseruds slingan:”
Del 1

[24 mai 2012]
När Dalslands Järnväg och Bergslagernas Järnväg byggdes, var tågen från Göteborg mot Norge tvungna att först gå in till Melleruds station och byta riktning. Enligt sommartidtabellen 1914 var stoppet 4 min. (troligen lokbyte), motsvarande tid 1950 enligt Sveriges Kommunikationer var 10 min. (troligen rundgång).

Mellerud station Norgespåret ..
Melleruds södra infart med Norgespåret till vänster och Göteborgs spåret till höger.
Foto ur Evert Magnussons samling.

Men 1956 byggdes den första slingan så tågen, inte behövde gå in på stationen för rundgång eller lokbyte.
Slingan togs i bruk 3 juni -56 och trafikerades till 1995 då sträckan Skälebol – Dals-Rostock var klar.

Slingan ..
Förberedelser inför bygget av slingan, foto ur Evert Magnussons samling.

Under några år från och med 1968 kördes rälsbuss till Gärdseruds hållplats från Melleruds station och åter som anslutning till bl.a Oslo-pilen.
Gärdserud fanns kvar som hållplats till 31/5 1981.

tGärdseruds hållplats ..
Oslotåget (här NSB BM.70) vid Gärdseruds hållplats, foto ur Evert Magnussons samling.

Spåret från Melleruds station är numera rivet till Gärdseruds hållplats.
Slingan är kvar till Skräcklans omformar station, därefter är spåret rivet till någon kilometer söder om Dals-Rostock där ”Erikstadssvängen” ansluter.
På den gamla banvallen har kommunen anlagt en cykelväg.

Rälssektioner  ..
Rälssektioner att lägga över E45 (går där bilen är). Foto H Dunbring 7/5-12.

Slingan från 1956 är ännu kvar inklusive lösa rälssektioner att lägga över E 45. Dessa används för eventuella transporter till omformar stationen i skräcklan.

Skräcklans  omformarstation  ..
Skräcklans omformarstation, till vänster bak byggnaden låg tidigare anslutnings-växeln.
Foto H Dunbring 7/5-12.

Det byggs en ny omformar station i Skälebol, (Erikstadsvängen) så på sikt kommer förmodligen slingan från -56 också att försvinna.

Del 2 ”Erikstadssvängen” kommer i slutet av augusti efter lite sommar och sol (förhoppningsvis). HD.