Tilbaka:


 

”Några sommarbilder:”

[9 juli 2012]
Järnvägsbron över Holmsån  ..
Järnvägsbron över Holmsån vid Dalslands Järnväg.
Foto H Dunbring 26/6-12.

Infartsspåret till Mellerud från Sunnanå ..
Numera överväxta infartsspåret till Mellerud från Sunnanå.
Foto H Dunbring 27/6-12.

Korsningsväxel ..
Korsningsväxel i norra delen av Melleruds bangård, Sunnanå spåret till höger, Åmål ”rakt” fram.
Foto H Dunbring 27/6-12.

Växelgata ..
”Växelgata” på Melleruds bangård.
Foto H Dunbring 27/6-12.

HD.