Tilbaka:


 

”Erikstads svängen”
Del 2

[20 augusti 2012]
1995 togs sträckan Skälebol (ca 1 mil söder om Mellerud) – Dals-Rostock i bruk, Erikstads svängen, vilket innebar en förkortning av sträckan med 7 kilometer och en tidsbesparing för trafiken Göteborg - Oslo. Spåret Mellerud – Dals-Rostock är numera rivet, då det inte förekom någon nämnvärd trafik till Østfold området sydost om Oslo, så för trafik norrifrån innebär det byte i Öxnered för persontåg och rundgång i Brålanda för godståg.

Skälebol ..
Skälebol, SJ Rc6 1408 med tåg från Karlstad mot Göteborg.
Norgespåret med skyddsväxel till vänster.
Foto Ragnar Nielsen.12/8-08.

Några år in på 2000talet uppkom ett behov av transporter bl.a Tågåkeriet i Bergslagen (TÅGAB) med ett par tåg per vecka med virke från mellanSverige till Halden. Även Hector Rail hade transporter ett antal år, bl.a från Hallsberg till Halden. Bl.a för de här transporterna innebar det rundgång i Brålanda. Erikstadssvängen har däremot förkortat restiden Göteborg - Oslo och underlättat för tunga tåg i ”Rostocks Backen”.
Idag trafikeras Erikstadssvängen av bland annat NSB, Tågab, Green Cargo och ytterligare ett antal bolag med godstrafik.

gamla DJ, och nybyggda Erikstadssvängen  ..
NSB BM 70 på gamla DJ, och nybyggda Erikstadssvängen till höger.
Foto någon kilometer söder om Dals-Rostock, foto från Evert Magnussons samling

NSB trafikerar Göteborg – Oslo via Erikstads svängen med tre persontåg om dagen i vardera riktningen (vardagar) enligt nuvarande tidtabell. Tågab kör sedan något år 2 tåg per vecka med personbilar från Malmö till Drammen via Erikstadssvängen.

I och med att godstrafiken ökat på Norge-Vänerbanan så krävs det mer energi, så därför bygger trafikverket en ny omformarstation vid Skälebol, då den i Skräcklan (del 1) inte räcker till. Den nya skall vara i drift under 2012.

Omformarstationen ..
Nya omformarstationen vid Skälebol. Spåranslutning via skyddsväxeln från Norgebanan.
Foto Ragnar Nielsen. 6/5-12

HD.