Uppgift för historiska gruppen - tågen i Mellerud   [5. mai 2010]
Tilbaka:

För att vi på ett någorlunda bra sätt ska kunna återskapa trafiken vid Melleruds station, måste vi få kunskap om hur tågen såg ut kring 1940, dvs. hur många och vilken typ av vagnar som ingick i respektive tåg. Det är till exempel stor skillnad mellan de tåg som ”bara” gick mellan Mellerud och Åmål och Mellerud och Arvika och de tåg som gick mellan Oslo, Mellerud och Köpenhamn.
Vi behöver inte veta exakt, men vi behöver få en aning om tågsammansättningen. I kontinettågen ingick säkert vagnar från NSB (Norske Statsbaner), DJ (Dalslands Järnväg), DSB (Danske Statsbaner), DR (Deutsche Reichsbahn). Kanske också vagnar från Mitropa (internationella resaturangvagnar) och CIWL (internationella sovvagnar). GDG bestod ju av flera bolag så det har säkert förekommit vagnar från BJ, GDJ (Gävle- Dala Järnväg, SDJ (Södra Dalarnes Järnväg), men kanske också SJ, SWB (Stockholm-Westerås Bergslagen).
Generellt sett ingick i ett vanligt persontåg, förutom loket, resgodsvagn, personvagnar 1:a, 2:a och 3:e klass. Ibland förekom också postvagnar, sovvagnar och restaurangvagnar.
Det är bra om historiska gruppen kan få fram så mycket uppgifter som möjligt från ett specifikt år. Studierna bör därför fokuseras på något av åren kring 1940. Föreningen har tillgång till ett antal tidtabeller från BJ och DJ och dessa kan tjäna som underlag för arbetet. Kopior kommer att ställas till gruppens förfogande vid behov.