Tilbaka:


 

”Sunnanå Station”

[19 februari 2013]

Sunnanå var startpunkt på den svenska sidan för Fredrikshald –Sunnanå Jernväg , eller Dalslands Järnväg som är det vanligare namnet. På grund av stora förhoppningar om sjö-frakter till Sunnanå hamn och sedan transport med järnväg till Fredrikshalds hamn blev Sunnanå startpunkt på Dalslands Järnväg. Man hade hoppats att få transportera bland annat virke och järn från vänerns norra hamnar, lantmannaprodukter från Lidköping och Mariestad, kalk från Kinnekulle, med mera.
Det visade sig emellertid att den inarbetade transportleden via Trollhätte kanal väl kunde konkurera med Sunnanå – Fredrikshald, så godsmängderna blev inte de förväntade

Sunnanå station
Sunnanå Stationshus, används idag av Melleruds Båtklubb.
Foto H Dunbring 29/5-12.

Även om godsmängderna inte blev de förväntade transporterades bland annat virke till hyvlerierna i Fredrikstad, koltransporter till Dalsland och förmodligen även till angränsande län och Norge, råvaror för industrin m.m. När Uddevalla – Lelången banan (ULB) byggdes transporterades slipers från Mariestad till Bäckefors och räler via Uddevalla och Sunnanå till Bäckefors. Från skifferbrotten i Hällan och Källsviken skeppades skiffer ut från Sunnanå.

Spårplan c. 1890talet

Godsvagn DJ nr. 271
Godsvagn DJ nr 271 i Sunnanå.
Foto ur Evert Magnussons samling..

Redan 1896 begärde man hos Kungl. Maj:t att få lägga ner persontrafiken pga lågt resandeantal och att bandelen Sunnanå – Mellerud var i stort behov av upprustning. Denna begäran avslogs så persontrafiken upprätthölls tills 1925 i mycket begränsad omfattning då den lades ner.

Spårplan ca 1950

Pappersbruket i Billingsfors har varit mottagare av extraordinära transporter inför installation av stora torkvalsar i sina maskiner. En sådan fördes från Bäckhammars bruk via Otterbäcken till Sunnanå på båt över Vänern och kom fram till Billingsfors den 27 okt 1959. Året därpå upprepade man denna specialtransport med en vals med en vikt av 87690kg tillverkad i Västtyskland.
Omlastningen i Sunnanå från båt till en åttaaxlig tysk djuplastningsvagn skedde med hjälp av SJ:s stora kran med Hagalund som hemstation.

Torkvals
Torkvals till pappersbruket i Billingsfors.
Foto ur Evert Magnussons samling

HD.