Tilbaka:


 
Körkvällen 2/5 är flyttad till 9/5 med anledning av den traditionsenliga konstvandringen i Melleruds Kommunmed omnejd. Så vi kommer att ha öppet mellan kl 15.00 till 17.00.
Hjärtligt välkomna.


 

”Melleruds Station”

[23. april 2013]


Foto lånat av Claes Westling. Enligt uppgift är bilden tagen 1939.

Melleruds station öppnades 21/6-1879. Då invigdes sträckan Öxnered –Mellerud som en av de sista delsträckorna i Bergslagernas Järnvägar, den sista sträckan Mellerud – Kil invigdes 1/12-1879 och då var hela sträckan Göteborg – Falun klar. Stationshuset byggdes enligt Bergslagernas klass 1 sten vilket var den största av standard-storlekarna som bolaget använde sig av.


Skiss av originalritning före tillbyggnad.


Foto Melleruds station med tåg mot Karlstad 18/5-2012 Foto H Dunbring.

Fredrikshald – Sunnanå Järnväg eller Dalslands Järnväg som den kom att kallas korsade Bergslagernas Järnväg i Mellerud, Järnvägen invigdes 18/7-1879. Dalslands Järnväg fick hyra in sig i stationshuset, däremot anlades lokstall med sex platser och vändskiva strax söder om stationen.


Dalslands Järnvägars lokstall. Foto Ragnar Nielsen 1959.


Lokstallet i bakgrunden, X2000 fick ersätta ordinarie ”Reginor” denna dag.
Foto 27/12-12 H Dunbring.

Sedan något år tillbaka har Melleruds kommun haft planer att renoverastationshuset m.m. Det nya dubbelspåret mellan Trollhättan och Göteborg har gjort att det tar ca 1timma från Mellerud till Göteborg, vilket underlättar bl.a för jobb-pendlare även om dagens tidtabell inte är den bästa så finns möjligheten till flera och bättre förbindelser.

I början av 2012 fick klubben besök av två Chalmers-studenter som informerade om deras förlag till renovering av stationshuset. I TT-ELA bekräftades någon dag senare av kommunchefen Ingemar Johansson att en renovering skulle ske. Det som skedde först var att pendel-parkeringen byggdes ut, men sen blev det oklart när resten av arbetet kunde startas. 1 mars i år så presenterade kommunalrådet Robert Svensson i TT-ELA att man räknar med en kostnad på ca 5 miljoner för detta projekt. Exakt när arbetet kan starta gavs inget svar på men man räknar med att det tar ungefär tre år att färdigställa renoveringen.

Vi medlemmar har kunnat läsa mycket mer om stationen och Melleruds utveckling i vår trevliga medlemstidning DAL SPÅR, känner du också för att få denna tidning, bli medlem, följ informationen längst upp till höger under: Bli medlem!

HD.