Tilbaka:


 
Öppet Hus 26 Oktober kl. 13.00-17.00
I samband med årets ”kulturnatta” har klubben
visning/körning med vår modelljärnväg varje
jämn halvtimma med början 13.30.
Vi bjuder på kaffe m.m. Välkomna!


 

”Dals Rostocks station”

[29. september 2013]

Tågen började stanna vid Stationshusets nuvarande plats 1/11-1908. Tidigare fanns en hållplats med namnet Rostock som togs i bruk 1884 och lades ner 1/11-1908. Denna hållplats låg ca 1km norrut i anslutning till Rostocks brunn och Badanstalt. .


Rostocks hållplats, bild från Evert Magnussons samling.


Dals-Rostock station, bild från Evert Magnussons samling.


Bangårds-skiss från 1930 talet.

Det första stationshuset från 1908 revs i samband med att en ny station byggdes 1941 ca 50 meter norrut.


Bild lånad från Järnvägsmuseum/Samlingsportalen ur Nybergska samlingen

Denna stationsbyggnad fick vara kvar till 1974 även om persontrafiken upphörde redan 12/5-1968. Dals-Rostock var kvar som lastplats till 1/6-1975.

Från 1974 och till år 2000 fanns det inget stationshus i Dals-Rostock.


Foto 30/5-12 H Dunbring.

Men idag finns en modell i skala ½ på den plats där originalet en gång stod. Detta mycket tack vare en grupp Rostocksbor med bl.a Kerstin Ljungqvist i spetsen.

Tanken att bygga stationshuset från 1908 i modell väcktes i samband med att det ”hittades” ett vykort med stationshuset som motiv. En förening bildades och kontakt togs med bl.a Melleruds Kommun som hade en verksamhet för arbetslösa (Melsam). Stationshuset tillverkades i Mellsams lokaler från oktober 1999 i flera delar och var klart år 2000 då huset kom på plats.


NSB BM73 passerar Dals Rostock 30/5-12. Foto H Dunbring.

HD