Tilbaka:


 

Klubben kommer att medverka vid modell-tågmässan på Innovatum i Trollhättan lördagen 16 November kl 10 – 16.00.
Hoppas vi ses!


 

”Dalskogs station”

[27. oktober 2013]

Dalskogs station öppnades 25/7-1879. .


Bild från 1909 ur Evert Magnussons samling..

Samhället byggdes till stor del upp kring järnvägen även om det fanns ett sågverk som bl.a levererade slipers till bygget av Dalslands Järnväg.


Bangårdsskiss från 1930 talet.


Nytt stationshus, bild från ca 1943 ur Evert Magnussons samling.

Dalskogs station lades ner 12/5-68, men var kvar som lastplats till 1/1-1973.


Stationshuset idag, tyvärr i dåligt skick. Foto 5/6-13. H Dunbring.


Dalskogs station skymtar bak träden. Foto 5/6-13 H Dunbring.

HD