Tilbaka:


 

Slutet för DVVJ?

[1. januari 2014]

Senaste nytt om DVVJ’s nedläggning
Kopierat från Melleruds/Bengtsfors kommuns hemsida.)
Publicerad 2013-12-20
Kräver prövning av Trafikverkets beslut om trafikstopp för DVVJ
Idag har kommunen mottagit Trafikverkets beslut om tillfälligt trafikstopp som muntligen meddelats den 16 december. Enligt beslutet är banstandarden så dålig att den utgör en akut säkerhetsrisk. Sträckan kommer, enligt beslutet, att tidigast kunna öppnas för trafik i september 2014. Stiftarna av DVVJ, Mellerud och Bengtsfors kommuner, kommer begära att Transportstyrelsen ska pröva om beslutet är överensstämmande med gällande lagstiftning. Trafikverkets beslut är fattat med stöd av järnvägslagen och är inte ett myndighetsbeslut som går att överklaga. Däremot är det möjligt att hänskjuta frågan som en tvist till Transportstyrelsen, som är tillsynsmyndighet. Stiftarna menar att beslutet är förhastat och att grund för att akut stänga banan saknas. Beslutet får förödande konsekvenser för näringslivet och DVVJ.

Skannat ur ttela 19 dec. 2013.


De sista tågen
De sista tågen som trafikerade sträckan Mellerud-Billingsfors var följande (tiderna anger när de passerade Håverud):
•    18/12 fm: T44 nr. 280 gick söderut till Mellerud med ca.15 vagnar.
•    18/12 lunch: Loket gick tomt tillbaka till Billingsfors.
•    18/12 efter lunch: VIDA’stimmertåg med 30 st. 2-axliga timmervagnar gick norrut till Billingsfors. Tåget drogs av Tågkrafts TMZ nr. 1418.
•    18/12 ca kl. 20.00: Timmertåget gick söderut till Mellerud.
•    19/12 ca. kl. 11.20: T44 nr. 820 passerade Håverud på väg söderut med 13 vagnar

Bilder av det sista tåget
Nedan följer fyra komprimerade bilder av det sista tåget. Alla är tagna av Claes Westling under mycket dåliga ljusförhållanden med hård blåst och tidvis regn. Tåget passeradeHåverudsbron ca kl. 11.20 torsdagen den 19:e december och kom in på Melleruds station ca kl. 12.20 efter att ha kört 20 km/t hela vägen


På Håverudsbron ca kl 11.20, 19 dec. 2013. Foto: Claes Westling.


Bilden tagen norrut där vägen Mellerud-Åsensbruk går över järnvägen. Foto: Claes Westling.


Bilden tagen norrut ca 1 km norr om Melleruds station. Tåget skall just passera väg E45. Här syns tydligt Trafikverkets avsiktliga misskötsel av banan. Foto: Claes Westling.


Tåget passerar stationshuset i Mellerud ca kl. 12.20, 19 dec. 2013.Foto: Claes Westling.

Litet historik
Koncession för Dal-Västra Värmlands Järnvägs AB beviljades av Kungl. Maj:t. 22 september 1914. Trafiken inleddes 29 februari 1928 som ett ”extra inspektions-tåg”. Trafiken Mellerud – Bengtsfors började däremot 1 januari 1927. Trafiken sköttes av Bergslagernas Järnvägs AB fram till förstatligandet och DVVJ uppgick i SJ:s förvaltning 1 juli 1948.
Nedläggningen av banan påbörjades redan 27 maj 1961 med sista tågen på bandelen Beted – Skillingsfors. Persontrafiken på delen Bengtsfors – Arvika lades ner 9 juni 1985 och på delen Mellerud – Bengtsfors 31 augusti 1986.

Stiftelsen Dal –Västra Värmlands Järnväg bildades i juni 1987 av bl.a Bengtsfors och Melleruds kommuner. Stiftelsen köpte in ett antal Y7:or från SJ till sommartrafiken. Stiftelsen DVVJ har även kört gods till och från industrierna utefter banan.

Källa: Dal-Västra Värmlands Järnväg av Forseus/Johannesson.