Tilbaka:


 

Bäckefors station

[11. februari 2014]

Bäckefors station öppnades 25/7-1879.


Bild från 1902, ur Evert Magnussons samling.

Stationen låg från början söder om banan, men flyttades när Uddevalla – Lelången banan öppnades 1895. I samband med detta blev Bäckefors en knutpunkt. Omlastning av varor från och till hamnarna i Uddevalla eller Norge till Vänern (Sunnanå) eller bruksorterna i Dalsland.


Bangårdsskiss från 1930 talet.


Bäckefors stationhus byggdes 1931, bild från 1954 ur Evert Magnussons samling.

Under andra Världskriget var orten en stor omlastningsplats för soldater och material till försvaret av gränsen mot Norge.


Stationhuset idag, tyvärr i dåligt skick. Foto 29/5-13 H Dunbring.

Bäckefors station lades ner 12/5-1968, men fanns kvar som lastplats till 1/1-1981.

HD