Tilbaka:


 

DVVJ räddas och rustas upp!

[4 mars 2014]

1 Januari skrev undertecknad att sista tåget hade gått på DVVJ,
Dal Västra Värmlands Järnväg. Jag/vi är väldigt glada att det var fel. Västnytt presenterade nyheten fredagen den 14 februari 2014, och meddelade att banan kommer att rustas upp. Trafikverket och Regionen hade ”skrapat” ihop de nödvändiga pengarna. Upprustningen beräknas kosta 64 miljoner kronor som skall delas mellan Regionen och Trafikverket.
Förhoppningsvis är banan upprustad så snart som möjligt, men skall senast vara klar för trafik i september. Med tanke på sommar-trafiken hoppas vi givetvis på tidigare trafikstart.


Omlastning från järnvägsvagn till lastbil. Foto H Dunbring.

Sedan all tågtrafik stoppades i december har allt gods till och från industrierna lastats om i Mellerud till lastbil för vidare transport. Knappast något miljötänkande! Enligt beräkningar är godsmängden ca 70000 ton för 2014.


En av DVVJ:s Y1:or som används till sommartrafiken. Foto H Dunbring.

En repris av ånglokskörningen sommaren 2013 skulle också vara väldigt trevligt.


E2 1092 startar från Mellerud på väg till Bengtsfors. Foto H Dunbring.

HD