Tilbaka:


 

Transport av Omformarare till och från Omformararstationen i Skälebol den 28-29 maj 2014.13:42 25.08.2014

[26 augusti 2014]


Stoppbockens normala placering på säkerhetsspåret från Norgelinjen.

Redan på måndag morgon den 26 maj kunde man ana att någonting var i görningen vid Omformararstationen i Skälebol. Då monterades stoppbocken bort från säkerhetsspåret vid linjen från Norge. Säkerhetsspårets förlängning bortom stoppbocken utgör nämligen spårförbindelsen till Omformararstationen.


Säkerhetsspårets förlängning in till omformarstationen

En titt i den grafiska tidtabellen för de kommande dagarna visade att en mycket långsam tågrörelse skulle ske på onsdag eftermiddag och kväll den 28 maj från Åmål till Erikstad och att linjerna Erikstad-Skälebol-Brålanda och Råskogen-Skälebol skulle vara avstängda för ordinarie tågtrafik kl 21.10-23.30 samt kl 00.00-02.00 den 29 maj. Därefter skulle en lika långsam transport gå tillbaka till Åmål.

Slutsatsen var självklar: Det skulle komma ytterligare en omformare till Skälebol

Transporten drogs av T43 243 (ägare: Nordic Re-Finance AB). Efter loket följde 2 öppna vagnar + omformare Q39/Q38 nr 332 (gulgrön) + 2 öppna vagnar, varav den ena med verkstadscontainer + omformare Q25/Q24 nr 7 + Tågab Qla 3001 personalvagn (fd A2 5095).

Transporten anlände tidigt på kvällen till Erikstad där den togs in på spår 1. Loket gick runt vagnsättet och kopplades sist för att skjuta vagnarna den sista biten till Skälebol. Annars hade det inte gått att växla in omformarna i omformarstationen.


Strax efter kl 21 backades tåget till Skälebol och ett omfattande växlingsarbete vidtog. Det visade sig att man inte bara skulle lämna de två omformarna där, utan man skulle också hämta en som skulle tas med tillbaka.

De följande bilderna visar hur det hela gick till.


Transporten har anlänt till Erikstad station och avvaktar att klockan ska bli 21 och linjen stängas av för ordinarie trafik. Loket kommer att kopplas till längst bak för att skjuta vagnarna den sista biten till Skälebol.


Transporten har lämnat Erikstad station och passerar här Erikstads kyrkoruin. Norgelinjen syns hitom vagnarna. Växeln vid Skälebol ligger strax till höger utanför bilden.


Längst fram i färdriktningen står en tillsyningsman, som utgör lokförarens ögon, och håller uppsikt över att linjen är fri. Han står i radioförbindelse med föraren.


De två främsta öppna vagnarna har kopplats av och parkerats strax söder om växeln. T43 243 drar ut resten av vagnarna på Norgelinjen för att sedan backa in den gulgröna omformaren Q38/Q39 332 i omformarhallen.


Q38/Q39 332 backas in i port 2.


Nästa omformare ska ställas in i port 4. Eftersom man inte har anlagt vanliga växlar så måste det till lite hederligt rallararbete för att bygga om spåret.


Spårvidden kontrolleras omsorgsfullt.


Lokföraren avvaktar med nästa omformare.


Kraftiga tag med spettet för den sista justeringen.


Mörkret började falla när omformaren Q24/Q25 nr 30 hämtades ut från port 4 för att ge plats åt nr 7.


Nr 30 och två vagnar ställs upp utanför spåret till omformarstationen.


Slutligen kan den blå Q24/Q25 nr 7 backas in på plats i port 4. Då är klockan nästan 22.45 och det har hunnit bli riktigt mörkt.

RN