Tilbaka:


Vi kommer att ha öppet hus i samband med ”Melleruds-mässan lördagen 18 oktober från 13.00 till 16.00.
Vi finns på Magasinsgatan 41 ( mitt emot stationen ).
Välkomna!

 

Upprustning av DVVJ

[11 oktober 2014]

Trots tidigare beslut från trafikverket att lägga ner banan så beslutade Västra Götalands regionen och trafikverket efter diskussioner med företag, turist-organisationer och berörda kommuner att rusta upp DVVJ. Kostnaden på ca 60 miljoner delas mellan regionen och trafikverket. Här följer några bilder från upprustningsarbetet till trafikstart.


Railcares dammsugare har rensat spåret ca 1km norr om Mellerud, 9/4-14.


Samma sträcka nu med makadam, 5/5-14.


Vagnar med slipers för DVVJ, Melleruds station 8/5-14.


Rälslängder avsett för DVVJ, Melleruds station 8/5-14.


Slipersbyte mellan Långbron och Friluftsgården, 19/6-14.


Makadam-tåg tillbaka på Melleruds station efter utfört arbete på DVVJ, 26/6-14.


Första tåget efter upprustningen ankommer Mellerud på spår1, 30/6-14.

HD