Tilbaka:


Föreningen Järnvägs Historia i Dalsland kommer även i år att delta på modelltågsmässan på Innovatum i Trollhättan 15 nov, hoppas vi ses!

 

Hökedalens station

[1 november 2014]

Hökedalens station var från 25/7-1879 hållplats, men fick från och med 1905 status som station. Åter hållplats från 1954. Hållplatsen nerlagd 12/5-68. Lastplats från 12/5-68, lastplatsen nerlagd 1/10-1989..


Foto från Evert Magnussons samling.

Trafiken på Hökedalens station var tidvis ganska livlig, som exempel kan nämnas transporter med kreatur, virke, hö, kvarts och bilskrot.


Bangårdsskiss ca 1930 talet.


Foto från Evert Magnussons samling.


Hökedalens stationsområde, fotot taget på lastkajen, Stationshuset i vitt på andra sidan spåret. Foto H Dunbring 18/6-14.

HD