Tilbaka:


 

Mon station

[10 januari 2015]

Mons station öppnades 25/7 1879, och var gränsstation mot Norge. Mon var station till 1952, då Mon övergick till att vara håll och lastplats. Från 1964 till nerläggningen 12/5 1968 var Mon hållplats. Förutom att vara gränsstation med tull, lastades även bl.a kvarts och skogsprodukter.


Bild från Evert Magnussons samling.

Som gränsstation var Mon mycket använd under andra världskriget, trupper för bevakning av gränsen och förnödenheter lastades av bl.a här.


Bangårdsskiss ca 1950.


Mons ”station” idag, stationen låg på vänster sida. Foto H Dunbring


Mon, foto H Dunbring.

HD