Studiebesök i uddevalla    [5. mai 2010]
Tilbaka:

I Uddevalla finns en fin modell av ULB (Uddevalla-LelångenBanan). Vi ska försöka få till stånd ett studiebesök under året. Vi återkommer med besked om datum.