Tilbaka:


 

Kornsjö station.

[15 februari 2015]

Som avslutning på ”serien” om stationer utmed Dalslands Järnväg får Kornsjö bli sista stationen. Kornsjö var också en knutpunkt på det sättet att DJ:s tåg vände i Kornsjö och så även Norska tåg, undantag var t.ex vagnar som gick direkt mellan bl.a Göteborg och Oslo.
Kornsjö station invigdes 25/7-1879, men är inte i bruk sedan ett antal år.


Kornsjö station, ca 1920. Bild lånad från samlingsportalen.

 


Skiss lånad från Svenska Järnvägsklubbens ”arkeolog-folder” om Dalslands Järnväg.

 


Kornsjö station, ca 1920. Bild lånad från samlingsportalen.

 


Kornsjö:s ståtliga stationshus 2014, foto H Dunbring.

HD