Tilbaka:


 

Rullande material på besök.

[14 april 2015]

En av våra medlemmar har vid flera tillfällen haft med sig en del av sitt rullande material. Han är en mycket duktig byggare, men så är han också ena halvan av tidigare RK-modell, ett namn som ”klingar” bekant i modelljärnvägs kretsar. Det är många modeller, men några av dessa visas den här gången, eventuellt kommer det en uppföljare.


BJ Litt C3 nr 52. Ni får ursäkta bildkvaliteten.

 


Ovan nämnda lok med tillhörande BJ vagnar.

 


Ytterligare några vagnar, bland annat en vagn från ÅmÅJ.

 


Zsh nr 85 och två C3 vagnar skänktes till föreningen vid ett av besöken.

 


SJ-buss av äldre snitt.

 


Kontaktledningsarbete pågår.

 


Fångar i arbete, fångar och fångvagn hämtas när arbetsdagen är slut.

 


Hg-lok med spårrensare.

 


Öb och Ua med godsvagnar.

 


Ma 831 med malmvagnar passerar godsmagasinet i Mellerud.

 


Dk 724 med spårmaterial på spår 2 och Ma 831 med malmvagnar inkommer på spår 3..

 

Samtliga bilder H Dunbring.

HD