Tilbaka:


 

Föreningen Järnvägshistoria i Dalsland
firade 10 år 2015.

[4 januari 2016]

År 2005 gick några tågintresserade i Mellerud samman i en studiecirkel för att dokumentera verksamheten som varit på och kring järnvägarna i Mellerud. Med järnvägarna avses Dalslands Järnväg DJ, Dal Västra Värmlands Järnväg DVVJ, och Bergslagernas Järnväg BJ. Man antog namnet Föreningen Järnvägshistoria i Dalsland.

Så småningom började man parallellt med studieverksamheten att bygga en modell av Melleruds stationområde.


Bygge av melleruds stationsområde.

För att få en körbar anläggning har modellen utökats till att även omfatta olika miljöer från Dalsland. Med tiden blev lokalen i ABF:s källare för trång. Efter diverse turer att finna en lämplig lokal så hamnade verksamheten för fem år sedan i vår nuvarande lokal på Magasinsgatan i Mellerud.


I nya lokalen.

Bara ett par månader efter flytten till nya lokalen deltog föreningen för första gången på Melleruds-mässan. Banan som då var byggt av modulen transporterades till mäss-lokalen.


På plats på mässan.

Efter hand byggdes banan om med anslutande banor DJ, BJ och DVVJ vilket innebar att modulerna byggdes in i anläggningen. Anläggningen byggs i skala HO dvs 1:87 och 2-räls likström. För att understryka att man bygger en modellbana så gjordes tillägget, med Melleruds Modelljärnvägsklubb, till namnet.


Modell av Melleruds stationsområde.

Vi kör för det mesta digitalt enligt s.k. DCC-standard, men kan även köra traditionellt 2-räls, typ Fleischmann. Vi har så kallade kör-kvällar första helgfria torsdagen i varje månad, då medlemmarna tar med modeller. Modellerna förvaras inte i lokalen. Däremot är det så att på grund av spårarbete är nästkommande kör-kväll preliminärt första torsdagen i februari. Info om eventuella förändringar meddelas på mellerudsmodelljarnvagsklubb.com


Här byggs lokstalls området med vändskiva och kol-gård.

I mitten av augusti nåddes vi av beskedet att den årliga modelljärnvägsmässan på Innovatum i Trollhättan var inställd på grund av ombyggnad. Efter diskussioner med bland annat Rälsbiten, modul syd och några försäljare bestämde vi att arrangera en mässa samma datum som Innovatum skulle varit. Trots kort förberedelse genomfördes vår första modelltågs-mässa i Dalslands center, Håverud 14 november. Mässan lockade ca 550 personer vilket var betydligt mer än vi vågade hoppas på.


Modul syds modulbana.


Några av de ca 550 besökarna under dagen.

På årets sista styrelsemöte togs beslut om att arrangera mässan även i fortsättningen, däremot är inte tidpunkten bestämd ännu, det får vi återkomma om. Det är ju avgörande om Innovatum kommer att arrangera sin mässa nästa år. Det beslutades också att vi skall titta på en utbyggnad av lokalen. Så även 2016 kommer att bli ett spännade år för föreningen.

Vi vill önska er alla ett

Gott Nytt År

Föreningen Järnvägshistoria i Dalsland
och
Melleruds Modelljärnvägsklubb

fjid.org
mellerudsmodelljarnvagsklubb.com

HD