Årsmötet    [5. mai 2010]

Tilbaka:

Årsmötet gick av stapeln den 11 mars som planerat. Vi lade 2009 till handlingarna och valde en ny styrelse. Karl-Axel tackade för sig som ordförande och Sture Bäckström valdes till ny ordförande. Ett varmt tack till Karl-Axel för ditt engagemang och lycka till Sture.
Karl-Axel valdes till ny revisor att efterträda Einar Pettersen som avsagt sig omval. Till valberedningen, att ersätta Sture Bäckström, valdes Hans Dunbring.
Årsavgiften för 2011 fastställdes till 200:-/BoSC