Tilbaka:


 

Dals-Långeds station

[8 februari 2016]

Dals Långeds station, öppnad 1/1-1927, nerlagd 1/9-86.

Godstrafiken till och från stationen var tidvis ganska stor. Bland större godskunder kan nämnas massavedstransporter för AB Billingsfors-Långed och AB O Mustad & son, senare namnändrat till Mustadsfors Bruks AB. Den senare industrin världskänd för sin hästsko-söm.
Även persontrafiken har varit betydande för Dals-Långed, bland annat till och från skolorna i Bengtsfors och givetvis till Stenebyskolan, känd för sin hantverksutbildning.

Sommartid bedrivs numera turisttrafik av stiftelsen DVVJ.


Dals Långeds station, bild lånad från samlingsportalen, Sveriges Järnvägsmuseum.


Dals-Långeds station 2014, foto H Dunbring.

HD