Tilbaka:


 
Vid årsmötet 24/1-17 beslutades att ordinarie kväll för våra träffar ändras från torsdagar till tisdagar.
Vi förändrar även körkvällar från första torsdagen i månaden till ungefär en gång i kvartalet, vilket vi kommer att annonsera om på www.mellerudsmodelljarnvagsklubb.com.

Kråkvikens station.

[25 januar 2017]

Kråkviken, station sign Kr, 1/3-1928, håll- och lastplats från 1942, hållplats från 1/1 1964, nerlagd 11/6-85.
Vid Kråkviken fanns det tidigare en station och en banvaktstuga. Stationen var bemannad till 1 april 1959. Stationshuset revs 1980 men banvaktstugan finns kvar. Mitt på bangården, invid stationshuset, utgick ett spår åt väster – söder ca 500 m till Kråkvikens grusgrop. Intill stationen fanns ett grustag för järnvägen och ett impregneringsverk.
Från grustaget vid Lelången togs ballast till bygget av järnvägen och även till underhållet av densamma. Stora mängder av vagnslaster med stolpar anlände till impregneringsverket för behandling och lämnade sedan via järnvägen framför allt under åren 1929 – 1942.

.


Bangårdsskiss från SJK arkeologfolder.


Foto från byggandet av banan, ev är det ko-bron i bakgrunden. Från samlingsportalen.


Kråkvikens stationshus 1968, foto från samlingsportalen.


Vattentornet vid Kråkviken, foto från banvakt.se.


Kråkvikens stationområde idag, spåret används för dressin-trafik, foto från banvakt.se.


Mellan Kråkviken och Gustavsfors ligger en ko-bro, foto från Facebook.

HD