Tilbaka:


 

Lite blandat från vår modelljärnväg.

[13 april 2017]


Öppet hus 1 april 2017, foto E Magnusson.


Öppet hus 1 april 2017, foto H Dunbring.


Några av medlemmarna en vanlig byggkväll, foto H Dunbring.


Hus i skogen, foto H Dunbring.


Livet på bondgården, foto H Dunbring.


Vår ordförande Sture kopplar in vändslinge automatik, foto H Dunbring.


Y1 1267 på väg genom landskapet, foto H Dunbring.


Stationshuset är färdigt, foto H Dunbring.


E 71, TMY och Hg på Melleruds station, foto H Dunbring.


Påbörjat arbete vid ett stationsområde, foto H Dunbring.


Conny och Kurt diskuterar färgsättning på BJ vagnar, foto H Dunbring.

 
Och årets modell tåg mässa i Håverud kommer att vara den 11 november, välkomna!

HD