Gillar du?

Tåg? Järnväg? Historia? Modellbygge?

Då kan du bli medlem i Föreningen Järnvägshistoria i Dalsland

Du är välkommen som medlem i vår förening vare sig du är stödjande eller vill delta som aktiv med bl.a bygget av vår modelljärnväg med delar av BJ, DJ och DVVJ som förebild.

Årsavgiften är för närvarande 200 kr per år som stödjande medlem. Då får du vårt medlemsblad ’dalspår’ som utges ca 4 gånger per år.

Om detta låter intressant vill vi att du gör 2 saker, sätt in medlems/årsavgiften på Bankgiro 5386-8956 med ditt namn. Dessutom vill vi att du skickar ett med uppgifter om namn, adress, telefon och mailadress så vi kan få med dig i vårt medlemsregister.

Välkommen!

   
 
 
FjiD:s behandling av dina personuppgifter.
Föreningen följer bestämmelserna i dataskyddsförordningen – GDPR.
För att kunna administrera medlemskapet behandlar föreningen uppgifter om medlemmens namn,
adress, mejladress, telefonnummer, typ av medlemskap (aktiv eller stödjande, förtroendeposter),
medlemsaktiviteter, betalda avgifter. Medlemskapet är ett avtal mellan medlemmen och föreningen,
vilket utgör den rättsliga grunden för föreningens behandling av personuppgifterna.
Personuppgifterna används bara för administration av medlemskapet. De lämnas inte ut till någon utomstående.