Evnemang:

Tidigare publicerade artiklar:
    ”SJVM:s charterresa”
[18. august 2013] Sveriges Järnvägsmuseum besökte Mellerud och Dalsland ....   läsa mer här.

    ”Öppet Hus”
[1. desember 2013] Öppet Hus 26 Oktober och Innovatum 16 November.....   Läsa mer här.

    ”Omformarstationen”
[23 mai juni 2013] Torsdagen 11/4 fick klubben tillfälle att få besöka den nya omformarstationen i Skälebol. ....   Läsa mer här.

    ”Besök från MRW.”
[22 desember 2012] Söndagen den 30 september fick klubben besök av nio personer från Modellrallare i West ....   Läsa mer här.

    ”Öppet hus ...”
[21 november 2012] i samband med Mellerudsmässan. Lördag 20 och Söndag 21 oktober hade klubben öppet hus ....   Läsa mer här.

    ”Studiebesök Tågab”
[20 september 2012] Måndagen 16 juli företog flertalet av medlemmarna i byggsektionen en ....   Läsa mer här.

    Öppet hus
[27. december 2011] Klubben passade på att visa upp sig .....   Läsa mer här.

    Utställning
[12. november 2010]] FJID ställde ut sin anläggning på Mellerudsmässan .....   Läsa mer här.

    Studiebesök i Uddevalla
[5. mai 2010] I Uddevalla finns en fin modell av ULB .....   Läsa mer här.