Historik:

Tidigare publicerade artiklar:
    "Håveruds station."
[24 september 2015] Håverud, öppnad 1/1-1927, hållplats från 1965, nerlagd 1/9-86.....   läsa mer här.

    "Åsensbruks station."
[19 mai 2015] Som första station på DVVJ efter Mellerud kommer vi till Åsensbruk. Men, som....   läsa mer här.

    "Kornsjö station"
[15 februari 2015] Som avslutning på ”serien” om stationer utmed Dalslands Järnväg får Kornsjö bli sista stationen....   läsa mer här.

    "Mon station"
[10 januari 2015] Mons station öppnades 25/7 1879, och var gränsstation mot Norge. ....   läsa mer här.

    "Hökedalens station"
[1 november 2014] Hökedalens station var från 25/7-1879 hållplats, men fick från och med 1905 ....   läsa mer här.

    ”Dals-Ed station”
[4 mai 2014] Dals-Eds station öppnades 25/7-1879.....   Läsa mer här.

    ”Bäckefors station”
[11. februari 2014] Den öppnades 25/7-1879. Stationen låg från början....   Läsa mer här.

    ”Dalskogs station”
[27. oktober 2013] Dalskogs station öppnades 25/7-1879....   Läsa mer här.

    ”Dals Rostocks station”
[29. september 2013] Tågen började stanna vid Stationshusets nuvarande plats ....   Läsa mer här.

    ”Melleruds Station”
[23 april 2013] Melleruds station öppnades 21/6-1879. Då invigdes sträckan Öxnered – Mellerud som en en.. ....   Läsa mer här.

    ”Sunnanå Station.”
[19 februari 2013] Sunnanå var startpunkt på den svenska sidan för Fredrikshald –Sunnanå Jernväg. ....   Läsa mer här.

    ”Erikstads svängen”
[20 augusti 2012] Del 2: 1995 togs sträckan Skälebol – Dals-Rostock i bruk ....   Läsa mer här.

    Gärdserud
[24. mai 2012] ”Gärdseruds slingan:” Del 1: När Dalslands Järnväg och Bergslagernas Järnväg byggdes, var tågen från Göteborg mot Norge tvungna att ....   Läsa mer här.

    Kontaktlednings stolpar
[28. april 2012] Utmed Dalslands Järnväg (DJ) finnns fortfarande många kontaktlednings stolpar av trä. ....   Läsa mer här.

    Uppgift för historiska gruppen
[5. mai 2010] Tågen i Mellerud. För att vi på ett någorlunda bra sätt ska ...   Läsa mer här.

    Tågnummer
[5. mai 2010] Alla tidtabellslagda tåg har ett nummer. I BJ:s tidtabell för 1944 finns tex. ..   Les mer här.

    Spårplan Mellerud
[5. mai 2010] Från gamla dagar finns här ....   Läsa mer här.