Några länkar:

Järnvägar:

DVVJ Dal Västra Värmlands Järnväg
JÅÅJ - Järnvägssällskapet Åmål–Årjäng
Munkedals Jernväg - den lille järnvägen
Stationshuset i Dals Rostock - En modell i skala 1:2
SJK Svenska Järnvägs Klubben
Sveriges Järnvägsmuseum Gävle och Ängelholm
DVVJ Historik
Melleruds Kommun - här finns vi

Modelljärnväg:

Melleruds MJ klubb MJ hemsida

Melleruds MJ klubb MJ Facebook

Beted - Skillingsfors Skillingmarksbanan och DVVJ i verklighet och modell
Lelångenbanan smalspårbanan Uddevalla - Bengtsfors
Stinsenforum.se
Modellrallaren
MJ Magasinet tidning
HNJ Verkstad småprodusent
Tekno Bygg plattform-trallar mm.
Bygg svenskt nu MJ-site, drivverk mm.
Lokstallet MJ-vagnar
Teknobygg smådelar
MRW Modellrallare i west
SMJ Stockholms ModellJärnvägsklubb
Modelltog.net norsk hemsida