Föreningen
Järnvägshistoria
i Dalsland

med Melleruds Modelljärnvägsklubb.
Logo och intern tidningen ...